Yükleniyor ...

Web tasarım sözleşmesi

            WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR
Bir tarafta Aydınlı mahalesi sedef çıkmazı sokak no:3  tuzla - istanbul adresinde mukim MFD
Yazılım  (Kısaca MFD YAZILIM  olarak anılacaktır) ile diğer
taraftan   ...................................................................................................................................................
adresinde mukim ......................................................................................................................................
(Kısaca  MÜŞTERİ   olarak   anılacaktır)   arasında   aşağıda   belirtilen   şekil   ve   şartlarda   tam  bir   anlaşmaya
varılmıştır.
Madde 2 – KONU
İşbu  sözleşme MÜŞTERİ’nin  iletişim,   tanıtım,   reklam ve benzeri  hizmetleri  yürütebilmek amacıyla  ihtiyaç
duyduğu internet yazılımlarının MFD YAZILIM tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.
Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu(server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için
gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
3.2  MÜŞTERİ,  web   tabanlı   yazılımların   düzenlenmesi   ve   tasarlanması   için   gerekli   resim  ve   yazı   bazlı
dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
3.3  MÜŞTERİ,  MFD YAZILIM  tarafından üretilen  yazılımlarda kullanılan özel   yazılım  tekniklerinin  telif  hakkının
MFD YAZILIM’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, MFD YAZILIM’in
hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
Madde 4 – MFD YAZILIM’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1  MFD YAZILIM,  MÜŞTERİ’nin  tanıtım ve reklam  için  ihtiyaç duyduğu yazılımları  (web  tasarımı)  hazırlamakla
yükümlüdür.
4.2  MFD YAZILIM,  MÜŞTERİ’ye   sağlanmakta   olan hizmetlerle   ilgili   oluşabilecek  hataları   ve   sorunları   24  saat
içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.
4.3  MFD YAZILIM,  MÜŞTERİ   için   hazırlanmış   tasarımdaki  mevcut   bölümlerdeki   değişiklikler   (komple   tasarım
değişikliği  gerektirmeyen düzeltmeler)  için,  gerekli  etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği  en kısa süre
içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4  MFD YAZILIM,  MÜŞTERİ   tarafından  talep edilen ek  tasarım  (tasarım değişikliği  gerektiren düzeltmeler  ve
eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve
ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
5.1  İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi  1(bir) yıl  olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her  iki
tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.
5.2 Hizmet bedeli MFD YAZILIM tarafından 1(bir) yıllık ......$(Amerikan Doları) + KDV olarak belirlenmiştir.
5.3 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından
fatura karşılığı MFD YAZILIM’a ödenecektir.
5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda,  MFD YAZILIM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal
etmek hakkına sahiptir.
Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu   sözleşmenin   uygulanmasından   doğabilecek   her   türlü   uyuşmazlıkların   çözümünde   İstanbul tuzla
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6(altı)  maddeden   ve   1(bir)   sayfadan   oluşan   işbu   sözleşme   ...../....../.......   tarihinde   2(iki)   nüsha   olarak
düzenlenmiştir.

 

              MFD YAZILIM                                                 MÜŞTERİ
             [ İMZA – KAŞE]                                          [ İMZA – KAŞE]

 

DİĞER SÖZLEŞMELER