Yükleniyor ...

Lisans sözleşmesi

LİSANS SÖZLEŞMESİ


1 - MFD Yazılım, paket programlarının, izinsiz kullanımı, kopyalanması, devri vb. tasarruf ve eylemler, 5846 sayılı Fikir  Ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun 525-a,525-b,525-c maddelerine göre hukuka aykırıdır.

2 - MFD Yazılım ile Kullanıcı arasında düzenlenen bu sözleşme;MFD Yazılım paket programlarını sadece kullanma hakkı veren bir Lisans Sözleşmesidir. Bu sözleşme, MFD Yazılım'ın programlar üzerindeki fikri mülkiyet hakkını asla kaldırmaz, daraltmaz, sınırlamaz, hiçbir şekilde tasarruf hakkını etkilemez. O nedenle;  MFD Yazılım paket programları izinsiz satılamaz, kopyalanamaz, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde kiralanamaz, yedekleme amacı dışında izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, programlardan esinlenerek başka programlar yapılamaz. Buna rağmen çoğaltılan, transfer edilen, kaynak haline dönüştürülen "esinlenme ile yapılan" tüm programlar zabıt ve imha ettirilir. Failler hakkında cezai ve hukuki işlemler başlatılır.

3 - Bu sözleşme, MFD Yazılım Paket Programlarının, faturada yazılı adres dışında kullanılması, yeni bir sözleşmenin düzenlenmesini zorunlu kılar. Sözleşmenin yapılmaması  halinde kullanıcı; paket programlara ait lisans sözleşmesinin geçerliliğini kaybeder. Program kopya konumundaymış gibi işleme tabii tutulur.

4 - MFD Yazılım, programlarında kullanıcının özel isteklerini karşılayabileceğini taahhüt etmez. MFD Yazılım Paket Programları, faturaya bağlanmasıyla Kullanıcı tarafından OLDUĞU HALİYLE kabul edilmiş sayılır.

5 - MFD Yazılım, Paket Programların kullanılması, uygulanması ve kuruluşu esnasında doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, mali ve hukuki sonuçlardan, bu nedenlerle oluşabilecek kazanç veya kayıplardan, daha önce yapılmış bir uyarı olsa dahi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6 - MFD Yazılım satıştan sonra eğitim veya herhangi bir hizmet desteği vermek zorunda değildir.. Ancak MFD Yazılım, zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere, paket programlarındaki olası hataları gidermek, paket programları geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yapılan yeni yasal düzenlemelere uyarlamak amacıyla programlarında değişiklikler yapabilir ve/veya yeni versiyonlar çıkarabilir. Bu değişikliklerin ve/veya yeni versiyon paket programlarının kullanım hakkı, Lisans Sözleşmesi olan Kullanıcılara, istekleri üzerine ve versiyon değiştirme bedeli karşılığında verilir.

7 - MFD Yazılım, paket programlarının ya da bilgisi dışında çıkartılan paket program kopyalarının kullanılmasından, herhangi bir kurum veya resmi mercie verilmesinden doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda MFD Yazılım, gerek göreceği yasal işlemleri yaptırma hakkına sahiptir.

8 - MFD Yazılım, paket programlarının yedeklenmesi ve saklanması kullanıcıya aittir.

9 - MFD Yazılım, faturada yazılı adresi kullanım yeri, yazışma ve tebligat adresi olarak kabul eder.

10 - MFD Yazılım, süresiz olan bu sözleşmeyi, beliren ihtiyaç ve yeni koşullara göre her zaman değiştirme ve güncelleştirme hakkını saklı tutar.

11 - MFD Yazılım  faturada yazılı satış miktarını ödemeyen veya geciktiren kullanıcıların lisanlarını tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

12 - MFD Yazılım  paket programlarının yasa ve bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanılması, satışı, kiralanması, kopyalanması, devri ve benzeri tasarruflara konu edilmesi halinde; tasarrufta bulunanlar hakkında alınacak zorlayıcı ve acil yasal tedbirlerin yanında, MFD Yazılım tarafından;

     - Lisans Sözleşmesi tek taraflı olarak iptal edilir,
     - Kullanıcının şifresi geri alınır,
     - Kullanıcı hakkında ceza kovuşturması başlatılır,
     - Kullanıcı hakkında ayrıca gerekli hukuk davaları açılır,
     - Maddi ve manevi tüm zararların talebi yoluna gidilir,

13 - Programların kullanıcı tarafından diğer firma veya şahıslara devrinde geçerli fiyat listesi üzerinden program bedelinin %10'u talep edilir. Bu işlem gerekli resmi evrakın ibrazı ile yapılabilir. Bu işleme gerekli olabilecek versiyon yenileme ücreti  dahildir.

14 - Hırsızlık ve doğal afetler sonucunda zayi olmuş programların tekrar yüklenmesi için, ilgili resmi evraklar ibraz edildikten sonra yeni set için servis ücreti talep edilir.

15 - Uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ve icra daireleri, Tuzla  Mahkeme ve İcra Daireleridir.

MFD Yazılım
Aydınlı mahalesi hacetdere mevki sedef çıkmazı sokak no : 3 tuzla -istanbul
Gsm : 0544 393 41 12 - 0532 360 07 38
Tel    : 0216 393 63 37
E-Mail : destek@mfdyazilim.com

DİĞER SÖZLEŞMELER

Etiketler

Hiçbiri